Día 16

Entrevista a Fran Godón

PREGUNTAS:

-Cres que a creación dunha infraestrutura que apoiase o cine galego melloraría a situación actual?

- Pensas que a oferta de cine en galego é a suficiente para contentar o público que opta por ver cine neste idioma?

- Fran Godón di no vídeo que o cine galego non ten o apoio necesario para o seu crecemento, opinas do mesmo xeito? Debería a Xunta de Galicia apoiar a cultura de orixe galega?

-Pensas que o diñeiro que move as grandes películas dos EE. UU. fan que os cines obteñan,
cada vez menos por películas que teñen menos recursos monetarios?

-Na entrevista coméntase que as subvencións destinadas ao ámbito do cine son escasas. Pensas que un apoio ou un patrocinador que apoiase máis os directores e as propostas creativas implicarían que os galegos visen o cine na súa propia lingua?

-Fran salienta que a base do cine recae primordialmente na escrita dun bo guión e o conto dunha historia que conforme ao público. Opinas igual ca el? Se non é así, expón por que.

-Prefires as películas máis comerciais ou aquelas chamadas “películas alternativas”?

Ningún comentario:

Publicar un comentario

E ti que dis?