Día 18


Entrevista a Esther e a Damián (Chacho)

Como a realización da entrevista realizouse á vez, haberá diferentes preguntas para cada día, pero tendo como base a mesma entrevista.
  • Cada día faránse preguntas relacionadas únicamente ás respostas dun dos entrevistados.

Preguntas Esther:

  • Ela comenta que lle agrada o programa de orixe galego, Land Rover. Ti que opinas sobre este proxecto?
  • Coñeces a Roberto Vidal? Poderíanos dicir algúns programas nos que aparecera?
  • Soes ver as canles galegas TVG e TVG2? E a túa familia? En que horario as adoitas ver? Por que?
  • Esther comenta que non adoita ver películas dobradas. Que opinas sobre as dobraxes? 
  • Pensas que as películas non se deberían dobrar como noutros países? Cres que iso fomentaría o noso coñecemento lingüístico?

Preguntas Damián (Chacho):

  • Os dous entrevistados coñecen o programa Land Rover. Pensas que este estilo de animación ten a admiración que se merece? Opinas que a TVG debería apoiar máis  este tipo de programas?
  • Coñeces a Roberto Bodegas? Se é así, de que o coñeces? Se o coñeces, cita algunha frase típica ou coñecida que el empregue nos seus monólogos como humorista.
  •  Cita os programas principais da TVG e os deportes nos que se centra a TVG2.
  •  Damián comenta que non ve películas dobradas xa que as prefire ver en versión orixinal. E ti que prefires? Cales pensas que son os inconvenientes do dobraxe?

Ningún comentario:

Publicar un comentario

E ti que dis?